در مجموعه

فرم ثبت فیش بانکی

مشتری گرامی شما در این قسمت می توانید اطلاعات فیش واریزی خود به حساب های بانکی فروشگاه گیزمو را وارد نموده و ثبت نمایید.

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیکی:
* شماره تلفن:
* شناسه سفارش:
* واریز شده به حساب:
  شماره فیش واریزی:
(در صورت پرداخت از طریق بانک)

(شماره قرمز رنگ بالای فیش)
  شماره ارجاع:
(در صورت پرداخت کارت به کارت)

(در غیر این صورت خالی باشد)
* تاریخ واریز وجه:
* مبلغ واریز شده: ریال
توضیحات:
 
 

مقایسه

مخفی شودنمایش