در مجموعه

شاسی

این طرح ها روی تخته شاسی MDF با قطر 6 میلی متر به صورت مربعی نصب می گردند و عمر مفید تصاویر با توجه به متریال چاپ آنها بین 6 ماه تا 1 سال می باشد.

22 محصول
 (473)
ناموجود

طرح بازی جنگ قبیله ها
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوتر

 (557)
ناموجود

طرح دوم از بازی جنگ قبیله ها
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوتر

 (814)
ناموجود

طرح ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی 2
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، میز کامپیوتر و اتاق کار

 (894)
ناموجود

طرح اول انیمیشن حماسه
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوتر

 (952)
ناموجود

طرح دوم انیمیشن حماسه
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوت

 (994)
ناموجود

طرح Ever After High
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوتر

 (1103)
ناموجود

طرح انیمیشن منجمد: آنا و اولاف
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوتر

 (1165)
ناموجود

طرح انیمیشن منجمد: السا و آنا
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوت

با قابلیت انتخاب اندازه 13x13

 (1199)
ناموجود

طرح چطور اژدهایتان را رام کنید 2
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوتر

 (534)
ناموجود

طرح چطور اژدهایتان را رام کنید 2
طرح چهارم
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوتر

 (826)
ناموجود

طرح چطور اژدهایتان را رام کنید 2
طرح دوم
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوتر

 (847)
ناموجود

طرح چطور اژدهایتان را رام کنید 2
طرح سوم
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوتر

 (1)
ناموجود

طرح اول انیمیشن موانا
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوتر

با قابلیت انتخاب اندازه 13x13

 (897)
ناموجود

طرح اول انیمیشن دانشگاه هیولاها
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوتر

 (817)
ناموجود

طرح دوم انیمیشن دانشگاه هیولاها
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوتر

 (1033)
ناموجود

طرح انیمیشن هواپیماها
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوتر

 (858)
ناموجود

طرح سوفیای اول
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، میز کامپیوتر و اتاق کار

 (788)
ناموجود

طرح سوفیای اول
طرح دوم
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، میز کامپیوتر و اتاق کار

 (1)
ناموجود

طرح اول انیمیشن ترولز
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوتر

 (818)
ناموجود

طرح انیمیشن توربو
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوت

 (1138)
ناموجود

طرح وینکس بلوم و استلا
چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوتر

 (923)
ناموجود

طرح سوم انیمیشن دانشگاه هیولاها
دو تکه چاپ شده بر روی تخته شاسی
مناسب برای اتاق کودک، اتاق کار، میز کامپیوتر
ابعاد کلی: 36x18 سانتی متر

مقایسه

مخفی شودنمایش