در مجموعه

Branch

برنچ یکی از شخصیت های انیمیشن Trolls است. او بسیار محتاط است و همواره در حال ترس از برگن ها زندگی می کند. تنها ترولی که در دهکده ترول ها نمی خواند، نمی رقصد و در آغوش نمیگیرد. او تنها زندگی می کند و از همه چیز ناراضی است. دائما در تلاش است تا بدترین ها را رقم بزند و خود را آماده بدترین اتفاقات کرده است...

محصولات مرتبط با Branch

شخصیت های مرتبط با Branch

مقایسه

مخفی شودنمایش